Ook dit jaar stelt de gemeente Weert weer een subsidie beschikbaar om het jaarlijkse succes van WeertSwingt in stand te houden.
De gemeente wilt gezamenlijke initiatieven graag ondersteunen en vind WeertSwingt een evenement wat een grote waarde heeft voor de binnenstad.
Alle horecaondernemers krijgen de mogelijkheid om mee te doen middels een kleine bijdrage voor de pr.
Vanuit de gemeente wordt er jaarlijks een bijdrage gedaan om het initiatief te ondersteunen, wat door de organisatie en ondernemers zeer gewaardeerd wordt.